Obres d'Adolf Genovart

© 2015 Sebastià Petit, Lleida/Barcelona.