Com sense jo: sense jo

Aureli Ruiz
28.11.2015 > 07.02.2016

Com sense jo: sense jo, reprén de nou les obres i l'activitat última d'Aureli Ruiz.

Reprén línies de treball ja configurades a Love indifference i, ho fa prenent el pols i l'excepcionalitat del moment, amb les darreres conseqüències "biopolítiques" del món com a paisatge de fons.

A la Petit Galeria, Aureli Ruiz posa en acció, els referents que han configurat les seves instal·lacions: els afectes, la comunicació, els tòpics, els llocs comuns. Topologies totes elles disposades en un marc temporal i ficcional. La instal·lació li permet a l'artista crear les obres com a "dispositius cablejats", amb interdisciplinarietat de tècniques, materials i mitjans com el dibuix sobre paper, el dibuix al carbonet a la paret, la projecció de diapositives o la fotografia entre altres.

Així les obres exposades, prenen un caràcter marcadament escènic i, tan bon punt ritual. A l'espai de la Petit Galeria, podem visibilitzar diferents recorreguts establerts amb una sola base: "crear un estat de conflicte intern a través de les contínues remissions que les obres contenen". Són aquests, "itineraris proclius a una mena de suspensió latent, on es copsa el mateix dir" al que l'artista es confronta, resseguint així la mateixa "verticalitat temporal", "on els tòpics personals i comuns viscuts, s'aboquen en rutina diària desbordada de signes i sorolls". "Un despertar-se o llevar-se cada dia de forma pautada, a toc de pulsió òptica compartida".

"Patrons domèstics subjectius, esdevinguts comportaments transaccionals, on l'únic que ens soció-insubstancialitza són precisament llocs tematitzats prèviament".

"Pautes, topologies travessades per un indiscernible cablejat horitzontal immaterial, recurrentment líquid, a cop íntim, a cop públic, esdevingut impúdic".

Com sense jo: sense jo, poetitza "dualment aquests comportaments que d'altra manera serien impensables visibilitzar-los", de tal forma que es sobretot a través del dibuix com a primer obratge d'origen (#quadernaria) que pren habitacle referencial objectivable.


Agraïments a l'artista Enric Llevat per la seva generosa cessió del dibuix sobre tela i a ©Antoni Benavente per algunes de les fotografíes

© 2015 Sebastià Petit, Lleida/Barcelona.