Carrer Penedès, 2 (darrera benzinera)
25005 Lleida
View Google map here

Tel: +34 606 598 230 / info@petitgaleria.com
Només visites concertades / sólo visitas concertadas / only visits by appointment.

© 2015 Sebastià Petit, Lleida/Barcelona.